CRUKS team wordt uitgebreid

7 december 2021

Het is per 1 oktober in ons land voor volwassenen mogelijk om via een bookmaker met vergunning een gokje te wagen op sport. Dat is niet voor iedereen feest, want de realiteit van gokverslaving bestaat en ook dat er mensen zijn die hiervoor extra gevoelig zijn. Mede daarom bestaat CRUKS wat de afkorting is voor Centraal Register uitschrijving kansspelen. Iedere volwassene kan zich hier op vrijwillige basis laten inschrijven voor een periode die zelf gekozen mag worden en loopt van een week tot levenslang.

Een flink aantal mensen hebben zich laten inschrijven zonder dat ze daarvoor een reden hoeven aangeven. Ze kunnen dan geen account meer openen bij een bookmaker met vergunning omdat daar altijd wordt gecheckt op inschrijving bij CRUKS. Maar hoe zit het nu precies met onvrijwillige opname in het register?

Onvrijwillige opname in CRUKS

Vanaf 1 oktober mogen ook derden een aanvraag doen om iemand te laten opnemen in het register. Dit betreft de legale aanbieders van online kansspelen, familie of naasten. Een dergelijke aanvraag zal altijd door een expertpool worden beoordeeld. Aan deze pool van experts zijn recentelijk toegevoegd: agoog Bas Brons, klinisch psychologe Mieke Hoste en verslavingsarts Marcel Marijnissen. Een onvrijwillige uitsluiting en opname in CRUKS is geen snelle of eenvoudige procedure, de rechten en belangen van iedere speler zullen worden gewaarborgd. Hoe verloopt een dergelijke procedure in de praktijk?

Procedure van onvrijwillige opname in CRUKS

Als een derde een aanvraag doet om iemand onvrijwillig op te nemen in CRUKS wordt de betreffende speler eerst aangeschreven in hoeverre hij bereid is zich vrijwillig te laten inschrijven in het register. Daarbij wordt meteen ook hulp aangeboden via een psycholoog of bijvoorbeeld de huisarts. Als de betrokkene zich niet vrijwillig wil laten inschrijven, wordt de indiener daarvan op de hoogte gesteld. Deze heeft dan de mogelijkheid om zich tot de KSA te wenden met het verzoek een mogelijke onvrijwillige uitschrijving te laten plaatsvinden via de expertpool.

Van een dergelijke aanvraag krijgt de speler ook een brief die hem op de hoogte stelt van de aanvraag en door wie deze is ingediend. Daarna volgt een brief waarin de KSA meedeelt welke maatregelen de autoriteit overweegt. De betrokkene kan daarop binnen een week reageren. Vervolgens neemt de KSA een beslissing die zowel aan de indiener als de speler wordt toegezonden. Dan kan bijvoorbeeld inschrijving bij CRUKS inhouden. De procedure zal minimaal 6 weken duren en de indiener dient zijn verzoek duidelijk te onderbouwen. Tegen de uiteindelijke beslissing is bezwaar mogelijk door beide partijen.

 

Bekijk ook eens

Andere artikelen

toggle off
Gokreclame uitschakelen.