Kansspelautoriteit

In 2012 is de Nederlandse Kansspelautoriteit in het leven geroepen om toe te zien op een eerlijk verloop van kansspelen in Nederland. De Nederlandse Kansspelautoriteit dient als onafhankelijke toezichthouder streeft naar een veilig, transparant en betrouwbaar kansspelaanbod. Wat de Nederlandse Kansspelautoriteit allemaal doet en voor taken heeft? Je leest het hier!

De Kansspelautoriteit (KSA), is een Nederlands overheidsorgaan dat fungeert als toezichthouder en regulator op het gebiedt van kansspelen in Nederland. De Nederlandse Kansspelautoriteit zorgt ervoor dat het aanbod van kansspelen in Nederland op een eerlijke en transparante manier wordt aangeboden richting de Nederlandse consument. Waar regels overtreden worden heeft de Nederlandse Kansspelautoriteit de bevoegdheid om handhavend op te treden en kan bijvoorbeeld boetes en/of dwangsommen opleggen om de overtreding te doen stoppen. Wat de Kansspelautoriteit nog meer als taken heeft lees je in dit artikel.

Nederlandse Kansspelautoriteit doelstellingen

De Nederlandse Kansspelautoriteit beschermt op het gebied van kansspelen en ziet toe op een betrouwbare, transparante en eerlijk aanbod in kansspelen voor Nederlandse consumenten. De Kansspelautoriteit heeft in het bijzonder drie doelstellingen als prioriteit gesteld, welke de toezichthouder in het bijzonder nastreeft. Hieronder belichten we de drie doelstellingen welke de Kansspelautoriteit in het beleid nastreeft:

✓ Speler bescherming

De Nederlandse Kansspelautoriteit heeft de bescherming van spelers hoog in het vaandel staan en ziet dit als één van haar belangrijkste taken als toezichthouder. Hierin verzoekt de Nederlandse toezichthouder iedere licentiehouder informatie transparant met de consument/speler te delen en dat kosten, prijzen of eventuele abonnementsduur ten alle tijden eerlijk en transparant aan de betreffende deelnemende speler wordt verstrekt.

Om als Kansspelautoriteit de Nederlandse consument zo goed mogelijk te beschermen, heeft het overheidsorgaan op het gebied van kansspelverslaving in het bijzonder oog voor de spelers. Zo dient een aanbieder van kansspelen – waaronder ook de bookmakers vallen – spelers te wijzen op de risico’s van deelname en zijn diverse vermeldingen zoals bijvoorbeeld ‘speel bewust 18+’ verplicht gesteld om te vermelden bij het promoten en aanbieden van gokspellen. Op deze manier probeert de Kansspelautoriteit bij iedere speler bewustzijn te creëren en te wijzen op de gevaren en risico’s bij het ontstaan van een gokverslaving.

✓ Tegengaan van kansspelverslaving

De bescherming van de Nederlandse consument bij het spelen van een kansspel is de belangrijkste taak vanuit de Nederlandse Kansspelautoriteit en behoort tot absolute prioriteit. Kansspelen zijn dan ook niet te vergelijken met andere economische diensten en kunnen leiden tot enorm groot geldverlies en zelf tot gokverslaving. Dit wil de Kansspelautoriteit kosten wat kost zien te voorkomen in een gereguleerde Nederlandse omgeving met gokaanbieders, waaronder de bookmakers die in het bezit van een officiële Nederlandse licentie.

De Kansspelautoriteit heeft dan ook een groot aantal maatregelen en voorwaarden opgesteld voor het aanbieden en promoten van kansspelen in Nederland.

Kansspelautoriteit Bookmaker licentie
Nederlandse bookmakers dienen te beschikken over een officiële licentie vanuit de KSA.

Zo moeten spelers de mogelijkheid hebben om zich via het Cruks (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen) te kunnen uitsluiten van deelname aan kansspelen. De speler wordt in een register opgenomen en mag wanneer hij of zij hierin vermeld staan, niet worden toegelaten voor het deelnemen aan kansspelen. Op deze manier probeert de Kansspelautoriteit kwetsbare spelers te beschermen. Ook mogen bonussen niet specifiek gepromoot worden aan jongeren tot een leeftijd van 24 jaar en mag er geen reclame worden gericht aan mensen met psychische problemen, gokproblemen; of met een verstandelijke beperking.

Daarbij dienen gokaanbieders – zowel in fysieke gokhallen en op online goksites van bijvoorbeeld de bookmakers – bij te houden welke spelers en hoe vaak er deelgenomen wordt aan een kansspel. Op deze manier probeert de Kansspelautoriteit het doen ontstaan van kansspelverslaving preventief tegen te gaan door snel en vroegtijdig zicht te hebben op de situatie van een deelnemende speler. De kansspelautoriteit heeft tal van verschillende regels en voorwaarden gesteld omtrent het voorkomen van gokverslaving en de aanbieders dienen zich dan ook actief bezig te houden met verslavingspreventie, wil het in aanmerking komen voor een licentie op de Nederlandse gokmarkt. Deze voorwaarden zijn dan ook in de voorwaarden voor het verstrekken van de licentie vastgelegd.

Maar zoals gezegd ook buiten de gokkantoren om controleert en handhaaft de Nederlandse Kansspelautoriteit streng. Zo mogen reclamebureaus, mediabedrijven en banken absoluut geen diensten leveren aan gokbedrijven welke niet in het bezit zijn van een officiële licentie uitgegeven door de Nederlandse kansspelautoriteit. Mocht dit toch voorkomen, dan grijpt de Kansspelautoriteit per direct in middels en ‘bindende aanwijzing’. Hierbij wordt het bedrijf in kwestie gevorderd al haar diensten richting de illegale kansspelaanbieder te staken.

✓ Optreden tegen illegale aanbieders

Om een veilig en transparant kansspelaanbod in Nederland te waarborgen, verstrekt de Nederlandse Kansspelautoriteit licenties onder strenge voorwaarden. Aanbieders die niet in het bezit zijn van zo’n licentie zijn dus niet toegestaan op de Nederlandse markt en mogen hun gokdiensten niet aanbieden. De Kansspelautoriteit ziet streng toe op illegale aanbieders en is actief bezig met het bestrijden van dergelijke illegale aanbieders in Nederland. Als Nederlands overheidsorgaan is de Kansspelautoriteit bevoegd handhavend op te treden tegen dit soort aanbieders en kan flinke boetes opleggen bij het constateren van illegale activiteiten omtrent kansspelen. Mensen kunnen via de officiele site van de Kansspelautoriteit melding doen van illegale activiteiten, al spoort de overheidswaakhond zelf ook actief naar aanbieders die zich illegaal en zonder licentie op de Nederlandse consument richten.

Belangrijke taak KSA in veranderende gokmarkt

In februari 2018 heeft de Eerste Kamer de Wet Kansspelen op afstand aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk om online kansspelen aan te bieden en te spelen, iets wat tot op heden in Nederland verboden was. De Kansspelautoriteit heeft bij deze veranderende markt een belangrijke taak voor zich liggen zal het toelaten van nieuwe partijen moeten toetsen en voorzien van een licentie.

toggle off
Gokreclame uitschakelen.