Steeds meer inschrijvingen bij CRUKS

9 juni 2022

Iedereen die een account heeft geopend bij een van de vergunninghouders op het gebied van kansspelen heeft er mee te maken gehad. Inschrijving in dit Centrale Register betekent dat iemand niet langer online kan gokken, bij bookmakers noch in casino’s. CRUKS is voornamelijk bedoeld voor vrijwillige inschrijving. Het zorgt ervoor dat gokverslaafden of consumenten die bang zijn dat te worden een drempel kunnen opwerpen. Het is ook mogelijk dat spelers verplicht worden opgenomen in het register als er via een vergunninghouder een signaal komt dat een van hun klanten blijkbaar met een gokverslaving worstelt. Overigens is er daarna nog een zeer uitgebreide procedure met onafhankelijke experts voordat iemand verplicht voor een bepaalde periode in CRUKS wordt ingeschreven. Tot dusverre is er nog niemand verplicht opgenomen in CRUKS.

Momenteel zijn er ongeveer 15.000 personen ingeschreven bij CRUKS

Het aantal van 15.000 ingeschrevenen komt uit een reactie van de voorzitter van de KSA, Renė Jansen, op LinkedIn. De laatste melding over CRUKS was van 8 maart en destijds werd een aantal inschrijvingen genoemd van 10.000. In de laatste 3 maanden zijn er derhalve 5.000 nieuwe ingeschrevenen bij gekomen. In de periode van 1 januari tot 8 maar waren dat er 3.000. René Jansen gaf aan dat het moeilijk is te bepalen of het aantal van 15.000 als hoog of juist laag moet worden aangemerkt. Er is immers geen vergelijkingsmateriaal. Een antwoord kwam wellicht van Johan Dokter, hij is gespreksleider van zelfhulpgroepen voor gokverslaafden. Zijn ervaring is dat maar zeer weinig nieuwelingen die zich melden bij dergelijke groepen hadden gehoord van CRUKS en wat daarmee kon worden gerealiseerd.

Moet de voorlichting rond CRUKS worden verbeterd?

René Jansen gaf als antwoord op de opmerkingen van Dokter dat er een duidelijke stijgende lijn te zien is in het aantal aanmeldingen voor CRUKS en dat dit een teken is dat mensen de weg naar het register nog steeds weten te vinden. Daarbij is bij aanvang van het legale gokken in ons land zeer veer aandacht besteed aan de voorlichting op dat punt. Uiteraard is er altijd verbetering mogelijk en CRUKS is nog steeds relatief nieuw. Het is derhalve logisch dat aanpassingen plaats zouden kunnen vinden op basis van opgegane ervaringen. Ook de voorlichting met betrekking tot het bestaan zou tegen het licht moeten worden gehouden. Daarbij is uiteraard ook van groot belang om juist van nieuwe deelnemers aan zelfhulpgroepen te vernemen waardoor de beschikbare informatie niet tijdig bij hen terecht is gekomen.

Bekijk ook eens

Andere artikelen

toggle off
Gokreclame uitschakelen.