Treedt de KSA voldoende op tegen illegale goksites?

22 december 2022

De waakhond voor de goksector is de Kansspelautoriteit. Dit is een onafhankelijk instituut dat behoort tot het ministerie van justitie. Het is wettelijk verplicht dat de betreffende minister iedere 5 jaar dergelijk onderdelen met een onafhankelijke status laat evalueren. Dat is over de periode 2017 tot  2021 gebeurd door onderzoeksbureau  KWINK Groep. Het evaluatierapport is inmiddels aan minister Weerwind uitgereikt.

KSA heeft roerige tijd achter de rug

De periode 2017 tot 2021 werd gekozen, omdat het een roerige tijd was voor de KSA. In deze periode werd de nieuwe wet de Kansspelen op afstand  afgerond na jarenlange voorbereiding en moest de KSA zich voorbereiden op een nieuwe rol. Naast het bestrijden van illegale aanbieders van online kanspelen moesten er ook voorbereidingen worden getroffen om aanvragen van vergunningen te beoordelen en functioneren van de nieuwe vergunninghouders te controleren. Het onderzoeksbureau beoordeelt het optreden van de KSA in de periode als goed.

“We concluderen ten eerste dat de KSA er in de evaluatieperiode in is geslaagd om de meest urgente en verplichte werkzaamheden te blijven uitvoeren terwijl ‘de winkel werd verbouwd’. Zo heeft de KSA in de evaluatieperiode alle bestaande vergunningen (landgebonden en exploitatie speelautomaten) vernieuwd en de coördinerende rol op het gebied van verslavingspreventie nader ingevuld. Dit is een prestatie op zich.” – Evaluatierapport van KWINK Groep

Behalve de hierboven genoemde complimenten uit de Kwink Groep ook enige kritiek op de aanpak van het illegale aanbod van online gokken in ons land. Het bestrijden van illegale aanbieders behoort tot het takenpakket van de KSA. Zowel bij marktpartijen als overheidsdiensten is de indruk ontstaan dat de KSA in deze drukke periode onvoldoende aandacht heeft gehad voor dit onderdeel. Voor de toekomst zal de KSA hier meer aan moeten doen, is een aanbeveling.

Optreden tegen illegale goksites

Bij de totstandkoming van de nieuwe wet zijn de mogelijkheden van de KSA ook fors uitgebreid. Het opleggen van forse boetes of dwangsommen aan partijen die zich niet houden aan de wet is mogelijk geworden. Maar voorkomen is altijd beter dan achteraf moeten optreden. Er was en is nog steeds een groot aanbod van exploitanten van illegale goksites in ons land waarvan het hoofdkantoor bijvoorbeeld op Malta of op Curaçao is gevestigd. In het evaluatierapport wordt aangegeven dat de KSA door overleg met telecompartijen zou kunnen realiseren dat illegale sites worden afgesloten. Iets dergelijks geldt ook voor de aanbieders van betaaldiensten. Indien illegale goksites geen gebruik kunnen maken van de standaard betaaldiensten in ons land verliezen ze daarmee een groot deel van eventuele aantrekkelijkheid. Zelf een gokje wagen? Kies altijd voor een aanbieder met vergunning, zoals je vindt op onze site.

Bekijk ook eens

Andere artikelen

toggle off
Gokreclame uitschakelen.