Verhoging kansspelbelasting

14 november 2022

Voor het eerst sinds online gokken in Nederland legaal mogelijk is, hebben de drie belangenorganisatie voor deze sector gezamenlijk gereageerd. De NOGA, VAN en VNLOK toonden zich ontstemd over het voornemen van het ministerie van Financiën om de kansspel belasting te verhogen van 29% naar 29,3%. Eerder was door een motie van de VVD een verlaging van de belasting naar 25% afgeblazen. Het geld dat daardoor extra binnenkomt, moet worden besteed aan de bestrijding van gokverslaving. Dat de kansspelbelasting nu zelfs wordt verhoogd zal volgens de drie belangenorganisaties leiden tot meer illegaal online gokken in het land. De vergunninghouders zullen de extra belasting immers gaan verhalen op de prijzen en quotes.

De verhoging is een kwestie van budgetneutraal houden van de rijksbegroting

Op Prinsjesdag werd bekend gemaakt dat de motorrijtuigenbelasting op  bestelbusjes zou worden verhoogd. Dat gold als compensatie voor het afschaffen van de BPM op bestelbusjes. Om de belastingdruk op het bedrijfsleven niet verder te laten toenemen, werd bij het bespreken van de begroting besloten om deze maatregel niet door te laten gaan. Om het daardoor ontstane gat in de begroting te dichten, werden er twee wijzigingen aangekondigd. In de eerste plaats wordt de accijns op pakjes pijptabak en shag met een extra 15 cent verhoogd. De tweede maatregel is het verhogen van de kansspelbelasting met 0,3% tot 29,3%.

“Met de in deze nota van wijziging opgenomen wijziging van artikel 5 van de Wet op de kansspelbelasting (Wet KSB) wordt het algemene tarief van de kansspelbelasting structureel verhoogd met 0,3 percent-punt tot 29,3 percent, zoals toegelicht in het algemeen deel van deze nota. Ingeval degene die bij een kansspel als bedoeld in artikel 1, onderdeel g, Wet KSB de prijs verschuldigd is de belasting voor zijn rekening neemt, komt deze verhoging tot uitdrukking door de prijs te vermenigvuldigen met 100/70,7 in plaats van met 100/71.” – Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2023)

Wat merkt de consument van deze wijziging?

Zoals hierboven ook al staat vermeld, moeten in ons land de vergunninghouders de kansspelbelasting inhouden en afdragen aan de overheid. De impact op de speler is derhalve vooralsnog heel gering. De winsten die hij maakt blijven netto uitgekeerd worden. Maar uiteindelijk is het de verwachting dat de exploitanten de belastingverhoging zullen verhalen op de consumenten. Dat kan door lagere bonussen, prijzen of quoteringen. Het is niet duidelijk of het bij deze verhoging zal blijven.

Bekijk ook eens

Andere artikelen

toggle off
Gokreclame uitschakelen.