Weerwind: speellimieten van de baan

13 oktober 2022

In maart van dit jaar opperde Tony van Rooy van het Trimbos instituut overkoepelende speellimieten voor consumenten bij alle legale aanbieders van online kansspelen in ons land. Dat systeem achtte hij kansrijker dan een maximum inzet op een account bij een specifieke bookmaker of een maximale speelduur bij een vergunninghouder die door de consument zelf kon worden ingesteld. Van Rooy kreeg ondersteuning uit de politiek en de minister beloofde onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Dat onderzoek is nu beëindigd met een negatieve uitkomst.

Nergens in Europa wordt gewerkt met overkoepelde speellimieten

De Kansspelautoriteit deed een onderzoek in 21 Europese landen en constateerde dat nergens een overkoepelende speellimiet wordt toegepast. Uitsluitend in Duitsland (waar online kansspelen nog niet wettelijk zijn geregeld) onderzoekt men nog wel deze optie en er lijken bemoedigende ontwikkelingen te zijn. Een praktisch systeem is er nog niet. Het bureau dat het onderzoek voor de KSA uitvoerde concludeerde dan ook dat een enkele overkoepelende limiet niet werkt. Daarbij zijn er ook privacy-belemmeringen voor een enkele limiet per consument. Verder is de technische implementatie een groot probleem. Weerwind heeft de commissie beloofd in november een brief te sturen. Hierin wilt hij verder ingaan op de technische problemen die een enkele limiet in de weg staan.

Overige opties

Omdat een overkoepelende limiet voorlopig lijkt te zijn afgevallen heeft minister Weerwind de Kamercommissie beloofd in te zetten op twee andere mogelijkheden om de risico’s bij de online spelen voor consumenten te beperken.

Het vastleggen van een harde bovengrens

Wie in Nederland een nieuwe account opent bij een vergunninghouder wordt verzocht een aantal persoonlijk grenzen in te stellen. Daarbij valt te denken aan de maximale inzet en de maximale speelduur per dag. Daarbij zijn echter geen harde bovengrenzen vastgelegd. Een speler die zich niet ‘belemmerd’ wil voelen door deze waarden kan derhalve ook kiezen voor € 1 miljoen aan inzet en 24 uur pet dag speeltijd. Op dat punt gaf de minister aan te overwegen spelers door vooringestelde waarden te ‘sturen’ ook met het vastleggen van harde maxima.

Gedragswetenschappelijke framing

Juist door de mogelijkheid van een online speelaanbod moet het ook mogelijk zijn om gokgedrag te analyseren zonder de privacy van de consument aan te tasten. Hiermee zouden vergunninghouders beter in staat moeten zijn om hun klanten te analyseren. Zo kunnen ze problemen onderkennen die met gokgedrag verband houden. Uiteraard is daarbij grote zorgvuldigheid van de aanbieders en vrijblijvendheid bij de spelers van groot belang.

Bekijk ook eens

Andere artikelen

toggle off
Gokreclame uitschakelen.